Werkwijze

Altijd een gratis kennismakingsgesprek

Via de telefoon of mail kun je contact met me opnemen.
We maken dan een afspraak voor een eerste gesprek. Voor kinderen geldt, dat er eerst ook een gesprek kan zijn met alleen (één van) de ouders of verzorgers.

Doel van zo’n eerste gesprek is tweeledig:

  • Kan ik vanuit De PLEC jou/jullie verder helpen?
  • Is er een ‘klik’ tussen jou/jullie als klant en mij als begeleider? Dat vind ik erg belangrijk; er kunnen namelijk persoonlijke / gevoelige zaken aan de orde komen. Wederzijds vertrouwen en discretie zijn dan van groot belang.

Aan dit eerste gesprek zijn geen kosten verbonden. Het enige wat ik vraag om me te laten weten, of je een begeleidingstraject vanuit De PLEC wilt starten. Is dat het geval, dan volgt de intake. Dat is een gesprek, waarbij we samen de hulpvraag helder zullen formuleren. Van daaruit stellen we één of enkele doelen op, zo specifiek mogelijk. Ook wordt bij de intake een indicatie gegeven van de geschatte duur van de begeleiding.

Vervolgens start de begeleiding. Die vindt in principe plaats in mijn praktijk aan huis, maar het kan, indien gewenst, ook elders, bijvoorbeeld op school.

In overleg wordt afgesproken hoe vaak de begeleiding is, bijvoorbeeld een uur per week. Regelmatig wordt geëvalueerd: in hoeverre zijn de doelen behaald en hoe gaan we verder?

Een evaluatiegesprek voor een begeleidingstraject voor een kind is altijd met ouder(s) / verzorgers(s) en, afhankelijk van de problematiek en de leeftijd, ook met het kind zelf.

Naast rechtstreekse begeleiding kan ik –natuurlijk na overleg- ook in gesprek gaan met derden, bijvoorbeeld een leerkracht, mentor, intern of ambulant begeleider.

Alle gesprekken worden vanuit de begeleider gevoerd met inachtneming van de ethische code van de Academie voor Counselling en Coaching. Heel in het kort komt het erop neer, dat informatie op geen enkele wijze met derden wordt gedeeld zonder toestemming. Voor meer informatie zie www.counselling.nl.