Visie

Eerst lekker in je vel; de rest komt later wel!

Eerst lekker in je vel; de rest komt later wel!
Dat motto klinkt natuurlijk mooi, maar zo eenvoudig is dat niet altijd. Om aan je school-, studenten- of werktijd goed invulling te kunnen geven, is het van groot belang jezelf fijn, veilig en gelukkig te voelen.

Begeleiding vanuit De PLEC is gericht op vergroten van het welzijn in de ruimste zin van het woord:

  • Een kind dat moeite heeft met rekenen, kan al blokkeren als hij of zij het rekenboek moet pakken. Bijles, kindercoaching of een combinatie van beide kan uitkomst bieden.
  • Wie op het schoolplein vaak niet mee mag spelen, kan daar in de klas last van hebben. Hij of zij is dan niet goed bij de les, kan zich minder goed concentreren. Meer plezier in het spel op de speelplaats leidt tot een blijer gevoel en daardoor ook tot betere leerprestaties.
  • Een leerkracht die te veel werkdruk ervaart, kan ook moeite hebben om ‘bij de les’ te blijven.  Naast invloed op het plezier in  lesgeven, kan het ook gevolgen hebben voor de kwaliteit van het onderwijs en de balans werk-privé. Door te leren omgaan met de druk die het werk met zich meebrengt, zal het werkplezier verbeteren. En dat komt uiteindelijk ook ten goede aan de kinderen in de klas!

Tijdens de begeleiding bij De PLEC zijn wederzijds respect en heldere communicatie van groot belang.

Eerst lekker in je vel; de rest komt later wel!
Oorspronkelijk was deze leus bedoeld voor kinderen, maar mijn ervaring is, dat hij ook zeker van toepassing is op volwassenen.
En zit je lekker in je vel? Dan is er ruimte voor de rest!
Bij De PLEC krijg je handvatten mee om lekker in je vel te blijven!

Bordje bij ingang De PLEC