(PABO) Studenten

Soepeler je opleiding door

PLEC 029

  • begeleiding bij een uit te voeren onderzoek, afstudeerwerkstuk, assessment of scriptie, zowel gericht op inhoud als op planning en presentatie
  • begeleiding ter voorbereiding van de binnenkort verplichte REKENTOETS
  • assistentie bij vraagstukken vanuit stage-ervaringen
  • Voor net-afgestudeerde studenten is er de mogelijkheid om onder begeleiding  intervisiebijeenkomsten te organiseren