Leerkrachten

Beter omgaan met werkaspecten

  • begeleiding in de dagelijkse praktijk als leerkracht
    Zaken die aan de orde kunnen komen, zijn: adaptief onderwijs, klassen-management, ordeproblemen, omgaan met en communicatie naar ouders, timemanagement en het stellen van prioriteiten.
  • begeleiding in de dagelijkse praktijk als teamlid
    Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan over omgaan met collega’s, vergaderstructuur en -cultuur, communicatie tussen duo-partners, binnen een bouw of team, (dreigende) conflicten binnen een team.
  • begeleiding in de dagelijkse praktijk als persoon in combinatie met je werk
    Het vak van leerkracht vergt vaak veel energie. Hoe kun je als persoon daar het best mee omgaan? Denk hierbij bijvoorbeeld aan omgaan met werkdruk, balans tussen werk en privé en burn-out (-achtige) klachten. Vanuit De PLEC kan hierin een stuk begeleiding plaatsvinden, ook in de preventieve sfeer.
  • begeleiding bij intervisie. Verschillende vormen van intervisie kunnen worden toegepast, binnen een team of een deel ervan.

Voor alle soorten van begeleiding geldt: nadat we de problematiek helder in kaart hebben en een concrete hulpvraag hebben geformuleerd, werken we vanuit een stukje inzicht naar mogelijke oplossingen.