Kinderen

De PLEC gaat verder dan bijles

Kinderen in de leeftijd van zo’n 6 tot 16 jaar kunnen bij De PLEC terecht voor:

  • huiswerkbegeleiding, zowel vak-inhoudelijk, als gericht op planning.
  • remedial teaching / bijles
  • sociaal-emotionele ontwikkeling / kindercoaching. Hulpvragen die hierbij aan de orde kunnen komen, zijn: omgang met vriendjes en vriendinnetjes, pestgedrag en weerbaarheid.
  • Matrix-coaching: hulp bij het ‘opruimen van je hoofd’ en het omgaan met emoties. De MatriXmethode is een gesprekstechniek. Het is een manier van vragen stellen waarmee je mensen helpt om zelf de oplossing voor hun probleem te vinden en in te zetten. Voor meer informatie hierover, zie matrixcoaching
2014-08-24 10.58.09

De begeleiding vindt plaats in de praktijk-aan-huis of op school. Dit gebeurt in goed overleg met de ouders/verzorgers en de school. Meestal werkt de school van harte mee. Samen zoeken we naar de meest effectieve invulling.
Kinderen kunnen individueel worden begeleid, maar er bestaat ook de mogelijkheid tot begeleiding in een groepje, bijvoorbeeld bij ondersteuning van het plannen van het huiswerk of bij begeleiding van de sociaal-emotionele ontwikkeling.